Сурталчилгаа байршуулах

 

Баннерийн дугаар

Байршил

Хэмжээ

Үнэ - /өдрөөр/

А

Нүүр хуудас

860x100

200 000

Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт

Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт

280x60

В

Нүүр хуудас

280x200

198 000

C

Нүүр хуудас

280x200

110 000

Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт

Ханшийн мэдээний хуудас

D

Нүүр хуудас

280x200

110 000

Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт

 

 

 

 

 

 

Мэдээ, мэдээлэл

Байршил

Нөхцөл

Үнэ - /өдрөөр/

ТОП мэдээ

ТОП гурван мэдээний нэг

ТОМ онцлох мэдээнд 1 цаг байршина

550 000

Тухайн өдрийн хэдэн цагт ч орсон маргааш өглөөнийх нь 09.00 цагт бууна. ТОП мэдээ 1, 2, 3-ын аль нэгт -үлдсэн цагтаа байршина

Онцлох мэдээ

Онцлох дөрвөн мэдээний нэг

Тухайн өдрийн хэдэн цагт ч орсон маргааш өглөөнийх нь 09.00 цагт онцлох хэсгээс бууна.

275 000

Шинэ мэдээ

Шинэ мэдээний жагсаалтад

Шинэ мэдээний жагсаалтад 1 удаа орно

110 000

Агуулгаараа нийцэх дэд категориуд руу орно

 

Жич: Сурталчилгааны агуулга нь Монгол Улсын холбогдох хуулиудыг баримтална. Зар, сурталчилгааны үнэн, бодит байдлыг зарлуулагч байгууллага хариуцна.

* Дээрх үнэ улс төрийн агуулгатай, шууд болон шууд бус сурталчилгааны материалд хамаарахгүй болно 
*
Нэг байршилд 2-3 баннер солигдох боломжтой, Баннерийг том хэмжээгээр үзүүлэх боломжтойгоор хийж болно. 
* Video,
зураг, флаш баннер байж болно 
*
Дээрх үнэд НӨАТ шингэсэн болно